ע/רמ"ד אחזקת גני ילדים

ע/רמ"ד אחזקת גני ילדים

13/02/2018
תחום: 
אחזקה
מקצוע: 
איש/ת תחזוקה
תאור תפקיד: 

אחריות למתן שרותי אחזקה, ניקיון ולוגיסטיקה.

תחזוקה שוטפת ומונעת של מבנה וציוד גני ילדים.

איתור ותיקון תקלות ומפגעי בטיחות.

סיוע בהכנת אירועים לגני ילדים.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

דרישות המשרה:

 השכלה תיכונית, עם ניסיון של שנה בתחום תחזוקת מבנים/מסגרות.

ידע בפתרון בעיות טכניות ומכניות.

יחסי אנוש טובים עם גורמי פנים וחוץ.

תודעת שרות גבוהה.

אמינות וקפדנות בביצוע.

 ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת שפות נוספות יתרון.

העדר הרשאה פלילית והעדר רישום על עבירות מין.

טווח שכר משוער: כ- 5,700 .₪

הערה: תחשיב זה משמש כהדמיה בלבד, הוא אינו מחייב ולא ניתן להקנות מכוחו זכויות .

המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב על גבי טופס הגשת מועמדות למכרז/משרה, בצירוף קורות

חיים ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה, לעיריית חיפה אגף משאבי אנוש, למחלקת גיוס

וניוד, בדואר אלקטרוני: hr@haifa.muni.il . או ת.ד: 4811 חיפה

או בפקס: 04-8356068 .

לא יאוחר מתאריך 20.02.2018 שעה: 12:00

יש לצרף את המסמכים הבאים:

קורות חיים

מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה

יש לציין את שם המכרז/משרה על גבי טופס הגשת המועמדות

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון

בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת

המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/ משרה.

על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 . המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת

מסמכים להוכחת המוגבלות.

השכלה נדרשת: 
תיכונית
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.

סגור