תמונות מפעילויות בתחום הקהילה

מסיבת סיום קורס עברית תעסוקתית
פעמונים
פעמונים
פעמונים
פעמונים
סיום קורס הכנה לעולם התעסוקה בערמשה
הכשרת מלווים לכלכלת המשפחה בשיתוף ארגון פעמונים
הכשרת מלווים לכלכלת המשפחה בשיתוף ארגון פעמונים
הכשרת מלווים לכלכלת המשפחה בשיתוף ארגון פעמונים
הכשרת מלווים לכלכלת המשפחה בשיתוף ארגון פעמונים
הכשרת מלווים לכלכלת המשפחה בשיתוף ארגון פעמונים
הכשרת מלווים לכלכלת המשפחה בשיתוף ארגון פעמונים
ערב יזמים על הבר ה - 5 בפאב הפרה
ערב יזמים על הבר ה - 5 בפאב הפרה
ערב יזמים על הבר ה - 5 בפאב הפרה
ערב יזמים על הבר ה - 5 בפאב הפרה
ערב יזמים על הבר ה - 5 בפאב הפרה
פורום מעצבים
ערב יזמים על הבר ה - 5 בפאב הפרה
מסיבת סיום קורס עברית תעסוקתית
מסיבת סיום קורס עברית תעסוקתית