קידום וליווי מרחבים עסקיים כפריים בישובים

מעברים גליל מערבי מלווים ומפתחים יזמויות ועסקים קטנים במגזר הכפרי מתוך ראייה מערכתית והוליסטית המתחשבת במקומו של העסק כחלק מקהילה מקומית ואזורית. לפיכך, אנו רואים חשיבות גדולה הן בהשפעת הקהילה והמרחב בו פועל העסק, על העסק עצמו והן בהשפעת ותרומת     העסקים על קידום ופיתוח הקהילה והאזור בו הם פועלים.

שירות זה מכוון ליזמים, בעלי עסקים בישובים, גורמי הנהלה בישובים, נציגי ציבור ורכזי יזמות. במהלכו מקבלים היזמים והגורמים השונים ליווי מקצועי  לפיתוח כלכלה מקומית תוך מיפוי ובחינת האפשרויות לקידום כלל הפעילויות העסקיות בישוב. תכנית העומק לליווי הינה תוצר של שיתוף פעולה עם מעוף- משרד הכלכלה.

תהליך זה מהווה בסיס איתן לגיבוש העסקים סביב נושאים בוערים ויצירת שיתופי פעולה בין העסקים השונים, מתן פלטפורמה לעסקים כקבוצה רחבה מהקהילה, הנגשת ידע משותף וממוקד לצרכי הישוב וקידום העסקים כמכלול תוך הלימה לצרכי וחזון הישוב כולו.

בתכנית נערך מיפוי שמטרתו יצירת תכנית עבודה כוללת לטובת:

 • קידום ופיתוח תקשורת פתוחה בין היזם לישוב.
 • מינוף המשאבים הקיימים בישוב (נכסים, הון אנושי, תשתיות וכדומה)
 • עידוד ופיתוח יזמויות חדשות וקיימות
 • עידוד העסקת תושבים מקומיים בעסקים
 • יצירת וקידום שיתופי פעולה מפרים בין העסקים
 • פיתוח כלכלה מקומית מקיימת בישוב
 • סיוע בקידום העסקים בישוב ובאזור כולו באמצעות קישור לגורמי משילות וגורמים נוספים במרחב.
 • הקמת מרחב עסקי פיסי או ווירטואלי בישוב

שלבי התכנית:

שלב 1- רתימת הנהלת הישוב ותיאום ציפיות

מפגש עם הנהלת הישוב הנרחבת, פירוט התכנית, הבנת חזון הישוב והקהילה.

שלב 2- רתימת קהילת היזמים ובעלי העסקים ותיאום ציפיות

מפגש עם קהילת העסקים, פירוט התכנית  ותיאום ציפיות

שלב 3-מיפוי צרכים ראשוני

 • מפגש עם היזמים וגורמי הנהלה בישוב לצורך היכרות ומיפוי הפעילות העסקית בישוב.
 • יצירת וגיבוש קבוצת יזמים ישובית
 • ניתוח סביבה עסקית, נכסים ואפשרויות פיתוח פוטנציאליות
 • זיהוי יזמים ובעלי עסקים שצריכים סיוע ממוקד והפנייתם למעוף

שלב 4- הצגת ואשור תכנית עבודה

 • בניית תכנית עבודה ע"י היועץ המלווה בשיתוף רפרנט יזמות מקומי ורכז יזמות מעברים
 • הצגת ואישור תכנית עבודה ע"י גורמי הנהלה, נציגים נוספים וקבוצת היזמים.

שלב 5- מימוש תכנית העבודה ובקרת יעדים

 • ליווי תכנית העבודה תוך יצירת נקודות בקרה משניות ועיקריות

 הייעוץ יינתן על-ידי צוות יועצים מומחה, אשר יבחר בקפידה על-ידי הלקוח.