קשרי קהילה ויישובים

1.  הגישה הקהילתית בתחום התעסוקתי

כמקדמת את תחום התעסוקה ברמת היישוב וברמת האזור כולו. יוצרת ממשקים עם בעלי תפקיד נוספים במעברים ובתוך היישובים, עוסקת במיפוי, באיתור ובזיהוי צרכים ברמת היישוב/קהילה ועוד...

2.  עבודה קהילתית יישובית

  • עשייה משותפת עם הנהלות היישובים, עם בעלי תפקיד, עם קבוצות, עם בעלי עסקים ועם תושבים בתוך היישוב.
  • מיפוי/איתור צרכים ברמת היישוב ובניית תכניות תעסוקתיות ביישוב עם דגש על פיתוח כלכלי תעסוקת

3. פעילות קהילתית אזורית 

  • יצירת שותפויות וקשרים אסטרטגיים עם מחלקות במועצה, עם ארגונים וגופים שונים באזור ומחוצה לו
  • הקמת פורומים, קבוצות בעלי עניין, קבוצות מיקוד, וקבוצות נטוורק. הובלת תהליכים ופרויקטים אזוריים (כמו: שיתו"פ עם פעמונים – ליווי כלכלי למשפחות ביישובי האזור)
  • אירועים קהילתיים אזוריים – יריד תעסוקה ועוד...
  • בניית רשתות חברתיות תומכות כלכלה ותעסוקה ועידוד הקמת מיזמים קהילתיים תעסוקתיים.

4.  פעילות לקהלי יעד ייחודיים

  • תעסוקת 55+
  • קבוצות – לקידום תחום/נושא בקהילה (כמו קבוצת מנהלות חנויות היד השנייה, או קבוצת המאמנים ועוד...)
  • מנהיגות -  נשים ועוד...