שוברים להכשרות מקצועיות

האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה מפעיל מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים במימון חלקי של שכר הלימוד. 

המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לבחור קורס להכשרה מקצועית המתאים לכישורי המועמד ולהיקלט בעבודה מקצועית, בעוד ששכר הלימוד ממומן חלקית באמצעות השובר. 

בנוסף, בוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום הנלמד יהיו זכאים למענק השמה.

מגוון הקורסים הנכללים בתכנית רחב ביותר וכולל בין היתר את הענפים הבאים: בניין וסביבה, תחבורה, מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, ריתוך, מקצועות הסיעוד, גרפיקה ודפוס ועוד.

השוברים מיועדים לאוכלוסיות ייעודיות המוגדרות ע"י משרד הכלכלה ומשרד הרווחה.

מרכז מעברים מסייע לתושבי המועצות מטה אשר ומעלה יוסף במילוי הטפסים והגשתם לאישור וקבלת השובר.

לפרטים: פנו לרכזי/ות התעסוקה או למשרד - 04-9109043