אודות מעברים

מטרות מרכז מעברים 

מרכז מעברים הגדיר שלוש רמות לפעילותו: 

ברמת הפרט:

סיוע לתושבים בלתי מועסקים ותושבים המעוניינים לשדרג את מקום עבודתם: נותנים סיוע במציאת מקום עבודה, אימון אישי, הכוון וייעוץ תעסוקתי, סיוע לבעלי עסקים, קיום הרצאות, קורסים והכשרות. פיתוח תוכניות לאוכלוסיות ייעודיות:  צעירים, ותיקים, נשים  ועוד..

בנוסף, במרכז פועלת תכנית "ותיקים בעבודה" המלווה ותיקים בתהליך מציאת העבודה.

ברמת היישוב/קהילה:

איתור צורכי תעסוקה בישובים: עבור שכירים ובעלי עסקים, זיהוי וליווי קבוצות כוח לקידום אינטרסים משותפים, גיוס אנשי קשר בנושא התעסוקה בכל יישוב והכשרתם לתווך בין דורשי התעסוקה למעברים.

קשר עם אנשי משאבי אנוש/מנהלי קהילה/יו"ר ועד בקיבוצים ובמושבים, תיאום בין הגורמים הפעילים ביישוב - עובדי רווחה, בעלי תפקידים וגיבוש מנהיגות  קהילתית מקומית.

ברמה האזורית:

מיצוי אפשרויות התעסוקה במרחב וחשיפתן לתושבי האזור, הנגשת ידע- קורסים, פורומים וימי עיון. מעורבות בפיתוח פרויקטים תעסוקתיים, יצירת שיתופי פעולה עם יישובים, מפעלים ומועצות שכנות.

כמו כן, מרכז מעברים גליל מערבי פועל להקמת תשתית המעודדת פיתוח הון אנושי וקהילתי, כמנוף לתעסוקה ופיתוח כלכלי מקומי , המרכז מפתח מענים מקצועיים ואפקטיביים, המותאמים לצרכי ודרישות האוכלוסייה במטרה לפתח ולשמר חוסן אישי ויישובי.

לוגו חדש מעברים
חותמת חדשה מעברים