מנהל/ת אגף רישוי הבניה, במינהל ההנדסה

מנהל/ת אגף רישוי הבניה, במינהל ההנדסה

19/02/2018
תחום: 
אדמיניסטרציה
מקצוע: 
מנהל/ת
תאור תפקיד: 

דרגת המשרה: 70%-80% שכר בכירים

תאור המשרה: 1. אחריות לניהול אגף רישוי הבניה וקידום פעילותו בהתאם לחוקים , תקנות , נהלים ומדיניות

הנהלת העירייה.

2. אחריות להוצאת היתרי בניה ברחבי חיפה.

3. אחריות להטמעת רפורמת רישוי זמין סעיף 101 וניהול תקין ורציף של התהליכים.

4. אחריות לניהול מודל המצוינות בהסכם רפורמת הבניה.

5. ניהול מסלול הרישוי על כל מחלקותיו, משלב הבקשה למידע כולל ניהול והפעלת מזכירות הועדה

המקומית, מוקדי שירות , קבלת קהל ושירות טלפוני.

6. הנחייה ובקרה מקצועית בתחומי רישוי בניה.

7. הכנת תכניות עבודה שנתיות ופיקוח על ביצוען.

8. אחריות למתן שירות מקצועי.

9. אחריות לעמידה בלוחות זמנים ורמות השרות במחלקות האגף ובתהליך הרישוי בכללותו.

10 . ייצוג האגף והשתתפות בפורומים פנים וחוץ עירוניים שונים הקשורים לפעילות האגף.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

דרישות המשרה: 1. מהנדס אזרחי רשוי / אדריכל רשוי, עם ניסיון של 7 שנים לפחות בתחום רישוי הבניה.

2. ניסיון של 4 שנים לפחות, בניהול צוות עובדים.

3. ניסיון בעבודה מול ועדות תכנון )וועדת תכנון לאומית, מחוזית, ערר, מקומית וכו'( .

4. ידיעת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 , תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים

וכל חקיקה הקשורה לתחומי הרישוי.

5. כושר תכנון, תאום, ארגון, ניהול ופיקוח.

6. יכולת ייצוג נאות עם קהל מקצועי, ועדות ציבוריות וגורמי מימשל.

7. יכולת עמידה בלחצים והתמודדות עם מצבים מורכבים.

8. ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות.

9. תודעת שירות גבוהה.

10 . כושר ניהול מו"מ ומיומנויות תקשורת עם מוסדות ויחידים.

11 . כושר הבעה בכתב ובע"פ.

12 . ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת שפות נוספות רצויה.

13 . נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב על גבי טופס הגשת מועמדות למכרז/משרה, בצירוף קורות חיים 

ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה, לעיריית חיפה אגף משאבי אנוש, למחלקת גיוס וניוד,

או ת.ד: 4811 חיפה hr@haifa.muni.il . : בדואר אלקטרוני

. או בפקס: 04-8356068

04-8356724 , פרטים נוספים בטלפון מחלקת גיוס וניוד עובדים : 04-8354293

מועד הגשת המועמדות עד לתאריך 04.03.2018 שעה: 12:00

יש לצרף את המסמכים הבאים:

טופס הגשת מועמדות עם ציון שם המכרז 

קורות חיים 

מסמכים המעידים על השכלה 

מסמכים המעידים על ניסיון בעבודה המפורטים בתנאי הסף למכרז 

צילום רישיון מהנדס אזרחי רשוי / אדריכל רשוי 

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות 

מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות

כפי שמפורסם בפרטי המכרז/ משרה.

על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 . המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד. 

תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת

מסמכים להוכחת המוגבלות.

השכלה נדרשת: 
מהנדס/ת
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.

סגור