תכנית לעידוד, גיוס והעסקת עובדים בשכר גבוה

נפתח מקצה חדש לתכנית סיוע של הרשות להשקעות לעידוד גיוס, והעסקת עובדים בשכר גבוה.

מועד אחרון להגשת תכניות – 22/09/19

פרטים נוספים