למרכז הרפואי לגליל דרושים/ות מועמדים/ות לתפקיד פקיד/ה מקצועי/ת למשאבי אנוש למילוי מקום למשך 3-6 חודשים

למרכז הרפואי לגליל דרושים/ות מועמדים/ות לתפקיד פקיד/ה מקצועי/ת למשאבי אנוש למילוי מקום למשך 3-6 חודשים

26/03/2020
מספר משרה: 
10039
מועצה/אזור: 
תחום: 
אדמיניסטרציה
מקצוע: 
רכז/ת משאבי אנוש
תאור תפקיד: 

דרגת המשרה: 15-13 מנהלי.
טיפול מנהלי בנושאים הקשורים בהעסקת עובדים כגון: גיוס, שיבוץ, מינוי, תקינה, קידום, נוכחות, פרישה והסכמי שכר בהתאם להוראות והתקנות כפי שבאות לידי ביטוי בתקשי"ר ועפ"י הנחיית הממונה. מעקב שוטף אחר שינויים ועדכונים בהוראות והתקנות שבתחום אחריותו/ה ויישומם עפ"י הצורך בתיאום עם הממונה. ריכוז והכנת דו"חות בנושאים שבטיפולו/ה בהתאם לנהלי הדיווח ביחידה עפ"י הצורך ובהתאם להוראות הממונה. מענה לפניות עובדים בתיאום עם הממונה. מילוי טפסים וריכוז אסמכתאות הנוגעים לנושאים שבטיפולו/ה. ריכוז הודעות שינוי, אישורים ופרטים פרטניים נוספים הקשורים לעובדים בנושאים שבטיפולו/ה וביצועם עפ"י הוראות התקשי"ר וההנחיות הרלוונטיות. עדכון מאגר הנתונים הממוחשב תוך קיום קשר עם מערכות ממוחשבות מרכזיות לתיאום ובירור במקרי הצורך. ביצוע פעולות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

השכלה:
10 שנות לימוד לפחות, רצויה השכלה תיכונית (12 שנ"ל).
קורסים:
בוגר/ת קורס משאבי אנוש ואמרכלות או קורס משאבי אנוש לעובדי מערכת הבריאות (הכשרות מקבילות הנערכות על ידי גופים אחרים יאושרו על ידי מנהל אגף בכיר להדרכה ולהשכלה בנציבות שירות המדינה).
ידע וניסיון בשימוש  במערכות מידע ממוחשבות בניהול משאבי אנוש. רצויה הכרת חוקים תקנות והוראות הקשורים לעבודתו.
שפות:
ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ. ידיעת שפה לועזית.
כישורים אישיים:
כושר ניהול וארגון, כושר לשקול ולשפוט במסגרת התפקידים הנכללים במשרה.
יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים. כושר לניהול משא ומתן.

מועד תחילת העבודה – במהלך חודש יוני 2020.

השכלה נדרשת: 
מקצועית
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
עבודה זמנית
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.