לעיריית חיפה דרוש/ה מנהל/ת אגף התברואה, במינהל תיפעול ופיתוח תשתיות

לעיריית חיפה דרוש/ה מנהל/ת אגף התברואה, במינהל תיפעול ופיתוח תשתיות

10/01/2018
תחום: 
ניהול ציבורי / שירות ציבורי
מקצוע: 
מנהל/ת
תאור תפקיד: 

1. אחריות לתכנון ארגון וניהול פעולות הניקיון בעיר בהתאם למדיניות הנהלת העירייה

ובכלל זה ניקיון רחובות, מתחמים מיוחדים, מרכזים מסחריים ושווקים.

2. א חריות לניהול והפעלת אגף התברואה הכולל: ניקיון העיר, ניהול פסולת ופינויה,

תובלה מוסך ושירותים מונעים, התווית מדיניות, תכניות עבודה ועמידה ביעדים

בהתאם לחוקים, לתקנות לנהלים ולהנחיות בשגרה ובחירום.

3. א חריות לתכנון מעקב ובקרה בביצוע יעיל ואפקטיבי של הטיפול בפסולת, לרבות ניהול

פינוי הפסולת העירונית, מסלולי פינוי, מחזור ועמידה ביעדים ודרישות המחזור כפי

שנדרשים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

4. א חריות לטיפול ומענה אדיב לפניות תושבים, מתן פתרונות מקצועיים ועמידה בלוחות

הזמנים ורמות השירות.

5. א חריות לייזום קידום ושיפור תהליכים, שימוש בטכנולוגיות והתאמת פעילות האגף

לצרכים המשתנים.

6. א חריות לטיפול בקרה ואחזקה, הדברת מזיקים ומתקני השירותים הציבוריים ברחבי

העיר.

7. א חריות למתן שירותי מוסך והתובלה לכל יחידות העירייה.

8. א חריות לגיבוש והכנת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות משולבות תקציב, מעקב,

בקרה ועמידה ביעדים.

9. יי זום, תכנון וביצוע מבצעים לקידום ושיפור רמת הניקיון והתברואה בעיר.

10 . ק יום קשר, תיאום וניהול מו"מ עם גורמי פנים וחוץ בנושאים שבתחום אחריותו.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

דרישות המשרה: 1. ה שכלה אקדמאית – תואר ראשון לפחות, במינהל ציבורי או מדעי החברה או מינהל

עסקים או לימודי סביבה, או הנדסת תעשיה וניהול עם ניסיון של 7 שנים לפחות

בניהול מערכות תיפעול בתחומי העיסוק הרלוונטיים.

2. ר צוי ידע בחוקי העזר העירוניים בתחום הניקיון.

3. כו שר ניהול, ארגון, תכנון, פיקוח והפעלת צוות עובדים גדול, רב תחומי והנעתו.

4. י כ ולת הובלה והטמעה של שינויים ותהליכים.

5. י ד ע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות.

6. כו שר ניהול משא ומתן עם מוסדות ויחידים.

7. י ח סי אנוש טובים ותודעת שירות גבוהה.

8. כו שר הבעה בכתב ובע"פ.

9. י ד יעת השפה העברית על בוריה. ידיעת שפות נוספות רצויה.

10 . נ כ ונות לעבוד גם בשעות בלתי שגרתיות.

המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב על גבי טופס הגשת מועמדות למכרז/משרה, בצירוף קורות חיים 

ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה, לעיריית חיפה אגף משאבי אנוש, למחלקת גיוס וניוד,

או ת.ד: 4811 חיפה hr@haifa.muni.il . : בדואר אלקטרוני

. או בפקס: 04-8356068

מועד הגשת המועמדות עד לתאריך 21.01.2018 שעה: 12:00

יש לצרף את המסמכים הבאים:

קורות חיים 

מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה 

יש לציין את שם המכרז/משרה על גבי טופס הגשת המועמדות 

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות 

מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם

בפרטי המכרז/ משרה.

על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 . המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד. 

תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת

מסמכים להוכחת המוגבלות.

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.

סגור