מלחמת חרבות ברזל - ריכוז מידע על מענקים/ זכויות עובד/ סיוע למעסיקים

לנוחיונתכם להלן קישורים של מידע חשוב:

עובדים - מוקד של זכויות עובדים בחירום שך משרד העבודה  3080*.   

https://www.gov.il/he/Departments/General/war-faq

https://www.gov.il/he/Departments/faq/war-rights-faq

מחפשי עבודה -

לוחות הדרושים שלנו ממשיכים להתעדכן כל הזמן.

בעקבות המצב ישנן משרות מיידיות ו/או  זמניות, בעיקר לחקלאות ולמפעלים חיוניים, והן מופיעות תחת משרות "מהיום למחר".

מעסיקים -
הקלות, הטבות וסיוע לעסקים

https://www.or4businesses.info/

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/k11.aspx

הטבות, הקלות, ומענקים לציבור-

https://govextra.gov.il/national-digital-agency/gov-swords-oF-iron/homE/

מלחמה