יזמים / בעלי עסקים קטנים ועצמאיים

בעלי/ות עסקים קטנים ועצמאיים,

בימים אלו כחלק מסל השירותים שלנו חשוב לנו להנגיש עבורכם מידע חיוני ולסייע לכם ככל הניתן.

https://www.gov.il/he/departments/news/press-09112023

בנוסף, נשמח למענה על מספר שאלות קצרות כדי שנדע מה הכי רלוונטי בעת הזו עבורכם וננסה לייצר מענים מתאימים:
https://forms.office.com/r/R4kYqZKrua