האם ניתן לשפר מסוגלות תעסוקתית?

כתבה: רוחל'ה מורן.

ממה מורכבת המסוגלות התעסוקתית של האנשים אותם אנחנו פוגשים, ואיך ניתן לעזור להם? זו אחת השאלות אתה אנחנו, צוות מעברים מתמודד יומיום.

מסוגלות תעסוקתית היא קשת היכולות והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה כלשהו, להתמיד בו, להתקדם בו, ו/או להתקבל למקום עבודה חדש, אם האדם יידרש לכך.

מסוגלות תעסוקתית מספקת לפרט סיכויים טובים יותר למצוא עבודה, מגדילה את הסבירות שישתלב בעבודה במקצועו ומרמזת כי צפויים לו סיפוק רב יותר מעבודתו ותגמול חומרי משופר.

עד כמה מסוגלות תעסוקתית חשובה?  

למסוגלות התעסוקתית ערך הן למעסיק והן לפרט.

מחקרים מראים שמעסיקים מיחסים חשיבות יתרה לגישתו של העובד, מעריכים יותר מיומנויות "רכות" על פני מיומנויות מקצועיות ספציפיות, ומייחסים חשיבות רבה להבנת העובד הן את המערכת שבתוכה הוא עובד והן את שוק העבודה בכללותו.

כאשר מדובר על קידום עובדים, מעסיקים נוטים לפטר או להימנע מלקדם עובדים בעיקר על בסיס גישתם המורכבת (הבעייתית) לעבודה ובשל העדר "כישורים רכים" שונים, ולא עקב חוסר בידע מקצועי או במיומנויות טכניות.

שיפור המסוגלות התעסוקתית הינו אינטרס מובהק של מעסיקים בשוק העבודה. על פי דוח משרד העבודה האמריקאי חברות נדרשות לעמוד בסטנדרטים בקנה מידה גלובאלי ויכולתם לעמוד בסטנדרטים אלו מתבססת על כישורי העובדים.

אנחנו מוצאים שיש השפעה רבה לסדנאות שעוסקות בשיפור המסוגלות התעסוקתית על שיעור ההשתתפות בתעסוקה. לאחר הסדנא קיימת עלייה ברמת החוללות העצמית של המשתתפים וגם ברמת הכישורים האישיים והחברתיים. במעברים, בהתאם לצורך, ניתן לקיים סדנאות שעוסקות במסוגלות התעסוקתית

חשיבות המסוגלות התעסוקתית לחברה ושיפורה באופן תמידי נתפסת גם כאינטרס לאומי משום שהמסוגלות התעסוקתית של הפרטים בחברה מגדילה את שיעור השתתפותם בשוק העבודה, גידול שיוביל להגברת הצמיחה ולפיתוח המשק, ובמקביל לשילוב חברתי של משקי בית רבים יותר.

קיימים בשוק מספר מודלים מקצועיים לשיפור המסוגלות האישית.

הרכיבים הבולטים בהם:

 • גישה חיובית - מוכנות להשתתף, להציע הצעות, לקבל רעיונות חדשים, להשמיע ביקורת בונה וליטול אחריות לתוצאות.

תומך בשלוש מיומנויות פונקציונליות:

 • שימוש יעיל במספרים - מדידה, תיעוד מדידות, חישוב, אמידת כמויות, ייחוס מספרים
 • שימוש יעיל בשפה - כתיבה ברורה ובאופן שמתאים להקשר, סידור עובדות ורעיונות על פי סדר לוגי.
 • שימוש יעיל בטכנולוגיות מידע - הפעלת מחשב, שימוש במערכות בסיסיות והן לימוד יישומים אחרים לפי הצורך. שימוש בטלפונים ובטכנולוגיות אחרות כדי לתקשר.

לכך נדרשות ארבע מיומנויות אישיות רכות:

 • ניהול עצמי - דייקנות וניהול זמן, התאמת לבוש והתנהגות להקשר, התגברות על אתגרים ובקשת עזרה לפי הצורך ויכולת הקשבה לזולת וסבלנות
 • חשיבה ופתרון בעיות - יצירתיות, חשיבה על הפעולות ולמידה מהן, קביעת עדיפויות, ניתוח מצבים, ופיתוח פתרונות.
 • עבודת צוות ותקשורת - שיתוף פעולה, אסרטיביות, שכנוע, אחריות כלפי אחרים, דיבור בהיר וברור אל יחידים וקבוצות ויכולת הקשבה.
 • הבנת העסק - להבין כיצד המשרה משתלבת בארגון כולו; לזהות את הצרכים של בעלי העניין (של לקוחות ומשתמשי השירות)                      למשל - לשקול סיכונים, לחדש, ללמוד ולהשתכלל ולתרום לכלל הארגון.

מאפיין משמעותי של המסוגלות התעסוקתית הוא האופן שבו המיומנויות "הקשות" (המקצועיות) באות לידי ביטוי בשילוב עם המיומנויות הרכות. למשל: כיצד שימוש יעיל בכישורים טכנולוגיים יתבטא בעבודת צוות, בתקשורת הבינאישית... או התמודדות עם תקלה טכנית באופן מוצלח תדרוש מהעובד שיתוף פעולה עם עובדים נוספים, לקיחת יוזמה, ומיומנות תקשורת בין אישית מפותחת.

כדי לשפר את רמת המסוגלות התעסוקתית נדרש:

 1. ניסיון למידה מעשי - שימוש בכישורים יותר מאשר רק רכישת ידע תיאורטי (ניסוי וטעייה, שימת דגש על התגמול הקיים במציאת עבודה ובהתקדמות)
 2. ניסיון תעסוקתי - שנרכש במקום העבודה ובהתנדבות
 3. יכולת לקבלת משוב
 4. גישה פרואקטיבית

האם היכולות והכישורים שלכם מתאימים לתחום העיסוק שלכם ולשוק העבודה העכשווי?                                                                             המחפשים עבודה ומעוניינים בייעוץ, נא לפנות למעברים 049109046