דבורים לשלום

דבורים לשלום

חמישי, מרץ 2, 2023 - 17:00
תמונה ייצוגית: 

פרוייקט דבורים לשלום

דפוסי התעסוקה של נשים ושל גברים במהלך חייהם שונים זה מזה ונקבעים על־ פי אפשרויותיהם לשלב בין חיי העבודה לבין חיי המשפחה. מחקרים מעידים בבירור כי דפוסי התעסוקה של הנשים, מושפעים במידה רבה מאירועים משפחתיים, ממגבלות שהמסורת משיתה עליהן, ובעיקר מנוכחות  ילדים קטנים בבית.  בעבר נטו הנשים לפרוש מכוח העבודה לאחר לידה או במהלך השנים שבהן ילדיהן היו קטנים. תפקידנו הוא לנסות ולמצוא פתרונות תעסוקה לנשים אשר יאפשרו להן לקחת חלק פעיל בכלכלת המשפחה ולהעלות את רמת החיים של המשפחות ע"י הכנסת משכורת נוספת, העלאת תחושת המסוגלות, השותפות והסיפוק של נשים מתרומתן למשפחה.

רציונל לפרויקט

הסרת חסמים לעבודה ולתוספת לכלכלת המשפחה בעזרת פרויקט גידול דבורים בבית תוך לימוד על גידול הדבורה, איסוף דבש ובניית עסק , עונה על כל אותם צרכים אשר הדגשנו למעלה. החיבור בין נשים, תעסוקה בתנאים נוחים, יכולת התפרנסות עצמאית,  יצירת חברות ושכנות טובה בין יהודיות לערביות, חיבור לטבע, לאדמה ולחיות שמסביבנו, תרומה לקיימות דרך גידול דבורים בצורה ביו דינמית והקמת קואופרטיב למכירת הדבש ומוצרי הדבורים בסיום התהליך.      

אוכלוסיית יעד

הפרויקט מכוון לנשים לא מועסקות או נשים שהכנסתן לא מספקת,  שיש להן מגבלת יציאה מהבית לעבודה,  נשים אשר זקוקות לגמישות בשעות העבודה,. נשים אשר תושפענה ותועצמנה מחיבור לנשים אחרות. 

מטרות

  • יצירת הזדמנות לעבודה מכניסה מבלי לצאת מהבית - שעות גמישות של טיפול בכוורת ובדבורים. התפרנסות בכבוד.
  • קשר לאדמה ולטבע, לימוד על גידול הדבורים וצמחי צוף.
  • תזונה בריאה- הכנסת אוכל בריא לכלכלת המשפחה, דבש כמזון  סופר פוד.
  • מתן כלים לבניית עסק מתן
  • העמקת ההכרות בין נשים מישובים סמוכים- יצירת שיתופי פעולה ועשייה משותפת.
  • בסיום התהליך הקמת קואופרטיב- לייצור נרות ריחניים מדונג הדבורים, ייצור דבש , ייצור מוצרי קוסמטיקה ומכירת כל התוצרת.
  • חיזוק אישי של הנשים (לא פוחדות לגשת לדבורים, לומדות על הטבע, על שינויי אקלים על קיימות ואיכות הסביבה, נפתחות לעולם חדש.)