קול קורא לחדשנות בענפי האריזה, הדפוס והנייר

מעוף הוציא קול קורא לחדשנות בענפי האריזה, הדפוס והנייר, בכפוף למסלולי מכינת מו"פ ומופ"ת - פתוח להגשה עד 4.9.2019
להלן פרטי הקול הקורא בהרחבה