ניהול רב דורי-אתגר חדש בקיבוץ המתחדש

כתב: עמי וקנין, רכז תכנית ה"פלוס בשישים"
תכנית ה"פלוס בשישים" מתמקדת במענים לצרכי התעסוקה והפרנסה של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ביישובי המועצה. 
נושא התעסוקה של הוותיקים בקיבוץ, חושף גם את המנהלים בקיבוץ לאתגרים החדשים של מציאות זו.  נדרשת היכרות, חשיבה, הבנה ורכישת כלים ניהוליים להתמודדות עם צרכים וסוגיות חדשות בתחום התעסוקה בכלל ושל הוותיקים בפרט, הן בהיבט הפרטני והן בהיבט הקהילתי והניהולי של הקיבוץ.

לאחרונה הייתה פנייה להתייחסות אל האתגרים הניהוליים החדשים בקיבוץ הרב דורי.
בקיבוץ כפר מסריק נפתחה סדנה בת 4 מפגשים לקבוצת מנהלי תחומים בקהילה.
הסדנה כוללת למידת ידע בניהול קהילה רב דורית, היכרות עם צרכי האזרחים הוותיקים, הכנת נוהל קיבוצי בנושא "פרישה", ניהול שיח נכון עם וותיקים לקראת פרישה ואיך להכינם לשינוי.

בשלב הראשון חשוב ללמוד, להכיר ולהבין את הפער הבין דורי ואת מאפייניו המגוונים בדגש כמובן על החברה הקיבוצית!!  כמו כן, הבנת הצורך ב"שבירת פרדיגמות" בנושאי עבודה בקיבוץ המתחדש.
במקביל לתכנון חלופות תעסוקתיות ופיתוח תרבות פנאי כדי לשמור על איכות החיים ועל יצירת משמעות חדשה ומעצימה לוותיקים שפרשו.
למידע נוסף: עמי וקנין  0506230723  /  049109046

גלריית תמונות: 
ניהול רב דורי כפר מסריק