מכרז כ"א חיצוני 8/2022– מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי

מכרז כ"א חיצוני 8/2022– מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי

03/05/2022
מספר משרה: 
18804
מועצה/אזור: 
תחום: 
חינוך והדרכה
מקצוע: 
מנהל/ת
תאור תפקיד: 

הובלת וניהול מערך החינוך העל יסודי במועצה בהלימה עם הנחיות  משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהלת החינוך במועצה :

- גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי במועצה.

- תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב.  

- ניהול תהליך הרישום של תלמידים לבתי הספר העל יסודיים.

- ניהול מערך בתי הספר העל היסודיים במועצה.

- ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי הרשות.

- קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

השכלה : תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים ו/או הנדסאי או טכנאי רשום או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה ") או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות  לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות (שתיים מתוך הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)  – חובה ! (יש לצרף העתק התעודה לקורות החיים. לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף את התעודות הנדרשות)

 

* תעודת הוראה - חובה ! לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף העתק תעודתה לקורות החיים.

 

* המנהל/ת יחויב לסיים בהצלחה – קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת

  מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

ניסיון מקצועי : עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור לעיל – שלוש שנות ניסיון לפחות בתחום החינוך העל יסודי. עבור הנדסאי רשום – ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק כנ"ל. עבור טכנאי מוסמך – חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק כנ"ל. חובה ! יש לפרט את הניסיון בקורות החיים, כולל משך העיסוק מחודש ושנה ועד חודש ושנה  יש לצרף אסמכתאות על הניסיון הנ"ל - לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף אישורים כנדרש.

 

ניסיון ניהולי:  3 שנות ניסון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה- חובה ! יש לפרט את הניסיון בקורות החיים, כולל משך העיסוק מחודש ושנה ועד חודש ושנה יש לצרף אסמכתאות על הניסיון הנ"ל - לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף אישורים כנדרש.

 

דרישות נוספות :

שפות : עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב : שליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחשב ובתוכנותOFFICE .  לרבות אקסל.

 

הגבלת כשירות : מועמד איננו יוכל לעסוק בתחום אם נתקיים אחד מאלה : הורשע בעברה שיש בה בכדי לפגוע בביטחון המדינה, הורשע בעברה אחרת שיש עמה קלון והמנכ"ל סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך, הוכח למנכ"ל שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים, בגיר שהורשע בעברות מין.

 

מאפייני עשייה ייחודיים :

קיום מערכת גומלין עם גורמים ברשות ומחוצה לה. 

ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ למועצה, מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים

ייצוגיות, עבודה בצוותי עבודה

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה
קבצים מצורפים: 

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.