לוח אירועים

נובמבר 2017

קורס עברית תעסוקתית בכפר ערב אל ערמשה
מרכז צעירים ומרכז מעברים בשיתוף ברליץ שמחים לפתוח קורס אנגלית מדוברת
כנס תעשיינים בכרמיאל