למרכז הרפואי לגליל דרושים/ות מועמדים/ות לתפקיד מנהל/ת חשבונות למילוי מקום למשך 4 חודשים
מספר משרה  29537
תחום  כספים וכלכלה
>>
חשבונאות
השכלה  לימודי תעודה
היקף המשרה  מלא
תאריך עדכון  20/4/2017
תיאור המשרה
מקום העבודה: מרכז רפואי לגליל - נהריה
היקף משרה: 100%
דרגת המשרה: 13-15 מנהלי.
ביצוע פעולות הקשורות בעבודתה של יחידת הגזברות בבית החולים. קיום מעקב שוטף אחר הפעילויות החשבונאיות בנושאים שבריכוזו/ה וביצוען בהתאם להוראות, להנחיות ולנהלים ובכלל זה הכנת חשבונות שונים לגביה או לתשלום בדיקת התאמתם לתנאי ההתקשרות והעברתם לגורם המוסמך להמשך טיפול. ביצוע פקודות יומן והתאמות חשבונאיות בנושאים שבאחריות ו/או הכנתם לעיבוד לרבות מעקב אחר קיומן של אסמכתאות נדרשות וביצוע בקרה אחר סעיפי התקציב. הכנת הוראות לתשלום, לחתימה ולאישור הממונה. בדיקת דוחות כספיים וביצוע בקרה אחר נתוני מאזן החשבונות על סעיפיו, לרבות איתור חריגים, תיקון ליקויים ועדכון הממונה במידת הצורך. עריכת התאמות ותיקון טעויות המתגלות בעת הבדיקה. הזנה ועדכון של נתונים במערכת הממוחשבת לרבות עיבודם והפקת דוחות בהתאם לצורך ולהנחיות הממונה. השתתפות וסיוע בהכנת דיווחים מרוכזים של הגזברות ובכלל זה דיווחים חודשיים רבעוניים ומאזנים שנתיים בהתאם לצורך ולהנחיות הממונה. מתן מענה לפונים בכתב ובעל-פה בנושאים שבטיפולו/ה. ביצוע התאמות עם גורמי חוץ (כגון: בנקים וחברות ביטוח) במידת הצורך בנושאים שבאחריותו/ה. ביצוע פעולות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.
• מועד תחילת העבודה – חודש מאי 2017.
דרישות הכרחיות/רצויות
השכלה תיכונית (12 שנ"ל). עדיפות לבעלי/ות השכלה אקדמית בכלכלה או חשבונאות או מנהל. עסקים.
בוגר/ת אחד מהקורסים הבאים: קורס הנהלת חשבונות 1+2 מטעם משרד התמ"ת (משרד הכלכלה) או קורס כספים וחשבונות מטעם נציבות שירות המדינה או קורס חשבונאי בכיר (מדופלם). בנוסף רצוי קורס חשבי שכר.
ידיעת השפה העברית
יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
יכולת דיוק וירידה לפרטים.
יכולת ניהול, ארגון ובצוע בקרה.
אמינות ויושרה.
ניסיון נדרש
עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהנהלת חשבונאות.
רצוי ידע וניסיון בשימוש במערכות מידע ממוחשבות.
הכרת החוקים והתקנות הקשורים בעבודה.
הערות שיפורסמו באתר
הערה: בעלי השכלה אקדמית בכלכלה, חשבונאות ומינהל עסקים פטורים מחובת הקורסים המצויינים לעיל.
קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון ממקומות עבודה קודמים יש להפנות לכתובת מייל –rachelb2@gmc.gov.il מועד סיום הגשת המסמכים עד ליום 30.4.17. קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו רק פניות מתאימות תענינה.
המפרסם הינו חברת השמה  לא
חדש
העתקת קישור